โครงการทั้งหมด

หนังสือ พุทธวจน [ธรรมและวินัย (ภาษาบาลี-ไทย) ฉบับที่ ๑ – ๓๓]
  • 2012-12-10 18:55:22

มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ได้ทำหน้าที่สนับสนุนคณะสงฆ์วัดนาป่าพงในการเผยแผ่ธรรมะที่เป็นพุทธวจนด้วยสื่อต่างๆ ให้ออกไปสู่สาธารณชนอย่างเป็นระบบ เพราะเล็งเห็นว่า ภาระหน้าที่ในการดำรงพระสัทธรรมให้ตั้งมั่นและสืบต่อไปนั้น....

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก ที่นี่

อ่านต่อ..
สื่อสิ่งพิมพ์
  • 2013-01-02 20:46:22

ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยตลาดไทย  บัญชีออมทรัยพ์เลขที่ 484-2-10877-8

อ่านต่อ..
โครงการ "พัฒนาที่ดินสิ่งปลูกสร้าง พุทธวจนสถาบันศูนย์เผยแผ่ส่วนกลาง"
  • 2016-08-04 22:06:07

ดูรายละเอียด คลิ๊กที่นี่

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
เลขที่ 29/3 หมู่ที่ 7 ลำลูกกา คลอง10 
ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา 
จ.ปทุมธานี 12150 ประเทศไทย
Tel: 08-2222-5790, 08-2222-5791, 
08-2222-5792, 08-2222-5793, 
08-2222-5794 (Line ID ตามเบอร์โทรศัพท์)

อ่านต่อ..
หนังสือพุทธวจน 11 เล่มเล็ก
  • 2013-07-15 07:26:20

เพื่อความสะดวกในการจัดส่งหนังสือ และสื่อพุทธวจน ขอความกรุณาโอนปัจจัยมาที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองสิบธัญบุรี
Siam Commercial Bank PCL
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 318-2-47461-0
รหัสธนาคาร (SWIFT CODE): SICOTHBK

อ่านต่อ..
บัญชีสนับสนุนค่าไฟเบอร์ออพติค
  • 2012-12-28 17:02:52

ราย รับจ่าย ค่าไฟเบอร์ออพติค ผ่านบัญชีพุทธวจน ทางอินเตอร์เน็ต

ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส ลำลูกกา (คลอง 6) บัญชีออมทรัพย์

เลขที่ 654-2-07222-7

รายละเอียด คลิก ที่นี่

อ่านต่อ..